Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Bangården Hjo 1967.

Hjo bangård från norr. Året är 1967.

Foto : Claes Swendsén  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson