Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Vid stationshuset.

Erik Lorentz, stationsföreståndare i Ekedalen från 1921, vid stationshuset.

Foto : Kjell Henryssons fotosamlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson