Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Erik Lorentz på stationshusets trappa.

Föreståndaren vid Ekedalen station, Erik Lorentz, på stationshusets trappa.

Foto : Kjell Henryssons fotosamlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson