Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Erik Valdemar Lorentz.

Erik Lorentz. Stationsföreståndare i Ekedalen från 1921.

Foto : Kjell Henryssons fotosamlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson