Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lokstallet i Hjo 1940-talet.

Lokstallet i Hjo med lok Nr 10.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson