Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok HSJ nr 10 vid lokstallarna i Hjo.

Lok HSJ nr 10 vid lokstallarna i Hjo

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson