Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationen i Fridene 1902.

Fridene station 1902 med den gamla stavningen, Fridened, på husgaveln. Loket är HSJ 2 "Alexis Sparre".

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson