Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Påstigning ca 1946.

Påstigning ca 1946

Foto : Anita Fricks samlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson