Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Infarten från öster.

Infarten till Fridene från öster.

Foto : Gammalt vykort  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson