Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Blikstorps banvaktstuga.

Banvaktstugan i Blikstorp på 1920-talet.

Foto : Del av gammalt vykort  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson