Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Blikstorp i början på 1930-talet.

Blikstorp på i början på 1930-talet. Till vänster på bilden syns några järnvägsvagnar. Järnvägen fortsätter diagonalt upp till bildens övre högra hörn. Till höger ligger kraftverket och kvarnen och till vänster sågen och snickerifabriken. Stationshusets tak skymtar bakom husen till vänster. Huset revs på 1940-talet då den nya stationen byggdes. Nedanför vägkorsningen, ovanför bildens mitt, syns banvaktstugan.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson