Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok 8 i Hjo en vinter på 1950-talet.

Lok 8 i Hjo en vinter på 1950-talet. Till Vänster EinarLarsson.

Foto : Jan-Olof Larssons samlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson