Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationen i Korsberga  år 1916.

Korsberga station år 1916. På stationsplanen har en LUX-lampa monterats. Lampan som drevs med fotogen hissades upp i stolpen med en lina.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson