Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok HSJ nr 2 Alexis Sparre.

Lok nr 2 vid Tidaholms gamla station på 1880-talet.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson