Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:SJ,s tjänstebostad i Grebban.

SJ,s tjänstebostad vid Grebban. Det lilla godsmagasinet syns nederst till höger.

Foto : Jan-Olof Larssons samlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson