Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Grindarna vid Grebban.

Grindarna vid Grebban. I förgrunden Frans Andersson.

Foto : Jan-Olof Larssons samlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson