Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Hållplatsen vid Orleka.

Resande (?) uppställda på spåret vid Orleka hållplats. Den lilla väntkuren syns till vänster.

Foto : Jan-Olof Larssons samlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson