Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok HSJ nr 10 vid Svensbro.

Lok nr 10 vid Svensbro 1948.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson