Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok HSJ nr 1 Carl IX.

Lok 1 på 1890-talet.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson