Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Busstationen i Skövde.

Framför busstationen i Skövde år 1943.

Foto : Göran Tholins fotosamlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson