Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Bussar i Skövde.

Bussar uppställda utanför busstationen i Skövde 1943. Bakom bussarna syns Bryggeriet Nordstjernans lokaler med lagerkällarens torn till höger.

Foto : Göran Tholins fotosamlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson