Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Leveransbild.

Leveransbild på en av de nya bussarna i början av 1940-talet.

Foto : Göran Tholins fotosamlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson