Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationshuset i Ekedalen.

Ekedalens station. Huset till vänster inrymde ett mejeri och en speceriaffär efter att tidigare ha varit snickerifabrik. År 1917 brann byggnaden ned, antänd av gnistor från ett av loken på banan.

Foto : Gammalt vykort  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson