Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Bussar i Korsberga.

Busshållplatsen i Korsberga 1943. Bussen till Skövde står till höger och Shell-macken skymtar till vänster..

Foto : Göran Tholins fotosamlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson