Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Gengasdrift.

Påfyllning av gengasbränsle.

Foto : Göran Tholins fotosamlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson