Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Bussar i Dala.

Bussar vid Dala järnvägsstation.

Foto : Göran Tholins fotosamlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson