Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Interiör från bussgaraget i Tidaholm.

Interiör från bussgaraget i Tidaholm. Året är 1943 och alla bussarna är utrustade med gengasaggregat.

Foto : Göran Tholins fotosamlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson