Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationshuset i Dala 1967.

Dala station 1967. Till höger ses godsmagasinet som nu är flyttat till andra sidan av vägen.

Foto : Claes Swendsén  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson