Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Karl Gustav Karlsson.

Karl Gustav Karlsson

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson