Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Järnvägsbron i Blikstorp 2005.

Den gamla järnvägsbron över Tidan finns ännu kvar och används i dag som gångbro.

Foto : Stig Andersson. Februari 2005.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson