Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Bron över Granviksbäcken.

Bron över Granviksbäcken i februari 2005.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson