Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok HSJ nr 6 Gösta Posse.

Lok nr 6 vid Blikstorp ca 1920.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.0  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson