Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Korsberga tegelbruk hösten 2004.

Bruket hösten 2004. Förfallet har ökat och byggnaderna hotar att rasa ihop.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson