Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok HSJ nr 3/2 (5/1).

Lok nr 3/2

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson