Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Bolagshuset i Hjo.

Bolagshuset i Hjo. Huset som låg på Floragatan uppfördes av HSJ vid järnvägens tillkomst år 1873 och revs 1908. Sju familjer bodde där samtidigt. Översta våningen var reserverad för övernattning av personal.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson