Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationsområdet i Korsberga 1956.

Korsberga stationsområde 1956. Stationshuset syns till höger, ovanför mitten av bilden och godsmagasinet strax nedanför. Den ljusa byggnaden vid godsmagasinet är Konsum. När Konsum uppfördes så byggdes det lilla godsmagasinet ut. Utbyggnaden märks tydligt på takteglets avvikande färg. Järnvägsparken, som låg till vänster om stationshuset, är borta. Där är den sk. parkvillan byggd. Stickspåret som försvinner nedåttill höger i bilden gick till grustaget vid Korsberga Kullar.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson