Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Järnvägskorsningen vid Korsberga.

Östra järnvägskorsningen. 1940-tal?

Foto : Okänd. FFK,s samlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson