Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationen i Korsberga 1940-tal.

Korsberga station på 1940-talet med ånglok och rälsbuss.

Foto : Okänd. FFK,s samlingar  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson