Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Buss i Korsberga.

Busshållplatsen i Korsberga på 1940-talet. Thilens affär och magasin syns bakom bussen.

Foto : Gammalt vykort  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson