Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Bobecks i Mofalla.

Stationsfamiljen Bobäck vid Mofalla station. Familjen var mycket musikalisk vilket har föranlett de båda döttrarna till höger att posera med sina fioler. Bilden troligtvis från början av 1900-talet.

Foto : Okänd  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson