Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationshuset i Dala ca 1910.

Dala station ca 1910. På perrongen stinsen med familj och medhjälpare. De många porslinsisolatorerna på gaveln visar att stationshuset på denna tid också inrymde Dala telefonväxel.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson