Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Loket i Hjo hamn 1997.

Lok och vagnar i Hjo hamn 1997. Loket har ställts upp som minnesmärke och har ej trafikerat banan Hjo-Stenstorp.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson