Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Kavlås banvaktstuga i januari 2004.

Kavlås banvaktstuga januari 2004.

Foto : Stig Andersson  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson