Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok HSJ 9 Leveransfoto.

Leveransfoto på HSJ 9 Wreten. Tillverkad av NOHAB år 1906.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson