Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Lok HSJ nr 7 på linjen.

Lasten med aspstockar till tändsticksfabriken i Tidaholm. Året är ca 1905

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson