Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationshuset i Dala 1950-talet.

Resande vid Dala station på 1960-talet.

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson