Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Slädens arbete.

Släden som har lyft rälsen. Till höger syns lossade rälslängder.

Foto : Henry Friberg  

 Åter  till: Rivningen

Copyright © 2018 Stig Andersson