Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Vagnen med kapmaskinen.

Vagnen där rälsen kapades. Transportbandet för de kapade rälslängderna sticker ut genom vindskyddet. Fotot taget strax öster om Korsberga.

Foto : Henry Friberg  

 Åter  till: Rivningen

Copyright © 2018 Stig Andersson