Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Skarvarna lokaliserades.

Rivningen började en kall vinterdag. I bakgrunden gamla lokstallet i Hjo som då användes som bussgarage. Till vänster Einar Larsson, till höger Erik Svensson.

Foto : Jan-Olof Larsson  

 Åter  till: Rivningen

Copyright © 2018 Stig Andersson