Hjo Stenstorps Järnväg

H.S.J     


Bild:Stationshuset i Dala 1903.

Dala station 1903 med ingående tåg draget av HSJ 6 "Gösta Posse".

Foto : Stig Nybergs fotosamlingar. Jvm.  

 Åter  till: Bildlista

Copyright © 2018 Stig Andersson